ورزش قهرمانی

مشاورین تغذیه ،روانشناسی و فیزیولوژیست های FITYEK همراه ورزشکاران

آماده سازی ورزشکاران جهت مسابقات

طراحی تمرین و برنامه غذایی برای آماده سازی ورزشکاران

فاز ریکاوری پس از تمرین

آیا می دانید از مهمترین بخش های عملکرد در ورزش انجام بهینه ریکاوری می باشد

اهمیت برنامه تمرینی

شناخت زمانبندی سیکل های مختلف تمرین جهت دستیابی به بالاترین عملکرد در ورزشهای مختلف

آتروفی یا هایپرتروفی عضلات

همواره مسئله پیش روی ورزشکاران حفظ بافت عضلانی در کنار ارتقای آن بوده

نوشیدنی ورزشی

نوشیدنی های ورزشی تا چه اندازه برای شما از اهمیت برخوردارند

آسیب شناسی ورزش قهرمانی

باز توانی آسیب دیدگی ورزشکاران در میادین ورزشی زیر نظر متخصصین ما

پکیج های پیشنهادی ما

در این قسمت پکیج های دنیای ورزش را میتوانید انتخاب کنید

همراه با متخصصین fityek برای شناخت مناسب از نحوه آماده سازی و ارتقای عملکرد خویش حرفه ای عمل کنیم
-ارائه مشاوره و طراحی تمرین همراه با زمانبندی مناسب جهت رسیدن به آمادگی کامل ورزشکاران
-طراحی برنامه های مدون آکادمیک در سیکل های مشخص جهت آماده سازی و رسیدن به عملکردی مناسب
-طراحي برنامه رژیم غذایی براي ورزشكاران مبتدی تا حرفه ای

برنامه ها برای دوماه تنظیم می شود
ارائه برنامه تغذیه و تمرین
/ورزش%20حرفه%20ای
/پکیج%20بازتوانی%20آسیب%20های%20ورزشی
سریعترین راه بازگشت به سطح مسابقه و عملکرد عالی
بازتوانی ورزشکار در ایده آل ترین زمان ممکن
بکارگیری بروزترین روش های بازتوانی
کاهش احتمال آسیب دیدگی مجدد

ارزیابی سطح آسیب دیدگی با روش های نوین ارزیابی وبرنامه ریزی تمرین بازتوانی آسیب